Jumat, 11 Oktober 2013

Mari berkurban

Assalamualaiku Wr.Wb

Kayanya Hari Raya Idul Adha Sebentar Lagi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mari kita rayakan hari berharga ini untuk berqurbannn. Kami Menerima Untuk Qurban Kok + pemotongan, banyak keutamaan dari berqurban, sisahkan harta anda untuk berbagi dengan semuanya, kapan lagi kita bisa berbagi kepada semua. dan   Untuk mendekatkan diri pada Allah. maka allah berfirman:


Allah berfirman :"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah" (Q.S Al-Kautsar). Dan firman-Nya: "Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"      (Q.S Al-An'aam 162). Yang dimaksud dengan نُسُك  adalah berkurban untuk mendekatkan diri pada Allah.


beberapa keutamaan berQurban sebagai berikut

Hadits ke-1

hadits

“Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya qurban yang lebih disukai oleh Allah selain mengalirkan darah (menyembelih hewan qurban). Dan sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Sesungguhnya qurban itu (lebih cepat) diterima oleh Allah sebelum darahnya mengalir ke tanah. Karena itu, hendaklah kalian berqurban dengan jiwa yang sebaik-baiknya (jiwa yang ikhlas).” (Hr. Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah r.ha. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan – al- Jaami’ush Shaghiir: 11/147) Tirmidzi juga meriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, “Bagi orang yang berqurban akan memperoleh satu kebaikan dari setiap helai bulu hewan qurbannya.” Hadits serupa juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim, dan perawi lainnya dari Aidzullah dari Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, katanya, “Beberapa orang sahabat Rasulullah saw. pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah maksud hewan-hewan qurban ini?’ Beliau bersabda, ‘Qurban ini adalah sunnah ayah kalian, Ibrahim a.s.’ Mereka bertanya lagi, ‘Kalau begitu, apakah bagian untuk kami dari qurban- qurban itu?’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Dari setiap helai bulu hewan itu ada satu kebaikan (pahala).’ Para sahabat bertanya lagi, ‘Dari setiap helai bulu?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Dari setiap helai bulu hewan itu ada satu kebaikan (pahala)’.” (Berkata Hakim, “Hadits ini shahih isnadnya.” - at Targhiib 11/154)

Hadits ke-2


Dari Ibnu Abbas r.huma berkata, Rasulullah saw. bersabda pada huri Iedul dha, “Tiada amal yang dilakukan seseorang pada hari raya Adha yang lebih utama daripada mengalirkan darah (menyembelih hewan qurban), kecuali menyambung silaturuhmi.” (Hr. Thabrani dalam al-Kabiir)hadis 3Dari Abu Said ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Fatimah, bangkitlah dan saksikanlah qurbanmu! Karena sesungguhnya pada tetesan pertama darahnya akan nienjadi ampunan bagimu dari setiap dosa yang telah engkau lakukan.” Fatimah r.ha bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah hal ini khusus bagi kita, ahli bait, atau bagi kita dan kaum muslimin pada umumnya?” Beliau menjawab, “Hal ini berlaku bagi kita dan bagi kaum muslimin pada umumnya.” (Hr. al-Bazzar dan Abu Syaikh bin Hibban dalam
Kitabudh Dhahaayaa).hadits 4

Dari Ali ra., dari Nabi saw., beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, berqurbanlah dan berharaplah pahala kepada Allah melalui tetesan darahnya! Karena pabila darah itu jatuh menetes ke tanah, maka sesungguhnya ia telah jatuh ke dalam perlindungan Allah ‘Azza wajalla.” (Hr. Thabrani dalam al-Awsath – at-Targhib II/155)Hadits 5

Diriwayatkan dari Husain bin Ali r.huma, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa berqurban dengan senang hati (ikhlas) dan berharap pahala kepada Allah dari qurbannya itu, niscaya ia akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.” (Hr. Thabrani dalam al Kabiir)


hadits 6

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.huma, Rasulullah saw. bersabda. “Tiada dirham yang diinfakkan untuk sesuatu yang lebih disukai Allah daripada hewon qurban yang disembelih pada hari raya (Adha).” (Hr. Thabrani dalam al-Kabiir dan al Ashbahani)


hadits 7

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai kemampuan (untuk berqurban). tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (Hr. Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim menshahihkannya. - Ibaanatul Ahkaam Syarh Buluughul Maraam: IV/219)

HIKMAH (MANFAAT) BERQURBAN

Ibadah qurban mengandung beberapa hikmah
yang dapat kita petik, di antaranya:
1. Taqarrub ilallaah (mendekatkan diri kepada
Allah)
2. Mengikuti millah (sunnah) Nabi Ibrahim a.s.
yang memang diperintahkan oleh Allah Swt.
dan Rasul-Nya saw..
3. Memupuk sikap syukur akan nikmat dan
karunia Allah Swt. yang telah banyak dikaruniakan-
Nya kepada kita.
4. Memupuk sikap rela berkorban demi menegakkan
agama Allah dan sunnah-sunnah
Rasulullah saw..
5. Memupuk sikap peduli dan kasih sayang
terhadap orang-orang lemah yang ada di
sekelilingnya. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungannya